Skip to main content

Những cặp tiền tệ phổ biến nhất trên Libertex

Điều tuyệt vời nhất về Libertex chính là sự tự do mà bạn được thể hiện khi nói đến giao dịch. Chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các cặp tiền tệ chéo và ngoại lai. Ngoài ra, bạn có thể giao dịch kim loại, chỉ số, cổ phiếu, quỹ hoán đổi danh mục, dầu mỏ và khí đốt, tiền điện tử, và nông sản. Tất nhiên, chúng tôi có tất cả các cặp tiền tệ chính để bạn giao dịch. Chúng là như sau: