Skip to main content

USD/PLN

USD (đô la Mỹ)
Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ, El Salvador và Quần đảo Marshall. Đây là loại tiền dự trữ chính của thế giới.
Cơ quan phát hành: Cục Dự trữ Liên bang (Fed)
Biến động giá của nó được xác định bởi mức lãi suất chủ đạo của Fed, tình hình lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ.

PLN (złoty Ba Lan)
Đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Ba Lan.
Cơ quan phát hành: Ngân hàng Quốc gia Ba Lan
Biến động giá của nó được xác định bởi mức lãi suất chủ đạo của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, tình hình lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.