Skip to main content

FAQ

10 câu hỏi hàng đầu

Nguyên tắc giao dịch cơ bản trong nền tảng Libertex là như sau: kết quả của một giao dịch thay đổi tỷ lệ với giá tài sản cơ bản mà giao dịch dựa trên.

Để quản lý tiền của mình hiệu quả hơn, nhà giao dịch có thể sử dụng Tính năng Hệ số nhân, được đặt tại thời điểm mở giao dịch. Hệ số nhân là một giá trị xác định kết quả giao dịch thay đổi như thế nào so với giá tài sản cơ bản.

Đối với giao dịch tài sản, bạn chỉ có thể sử dụng số nguyên làm giá trị hệ số nhân. Để xem giá trị hệ số nhân tối đa cho mỗi công cụ giao dịch, vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật công cụ giao dịch.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể mở một tài khoản thực và sử dụng cho mục đích giao dịch nếu bạn ít nhất 18 tuổi hoặc ở độ tuổi hợp pháp, tùy theo điều kiện nào hơn.

1. Để đăng ký tài khoản, vui lòng nhập Email và Mật khẩu vào ô trống trong hộp thoại đăng ký trên ứng dụng di động hoặc qua nền tảng giao dịch Libertex Web tại https://app.libertex.org/?lang=vie#modal_register

Bạn cũng có thể sử dụng thông tin chi tiết trên Facebook của mình để đăng ký tài khoản giao dịch.

2. Sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi của các sàn giao dịch. Hãy trả lời những câu đó.

Trong các hoạt động giao dịch tài chính, bạn có thể sử dụng đòn bẩy hoặc hệ số nhân, đây là một tính năng làm gia tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng đồng thời cũng làm gia tăng cả thua lỗ tiềm năng.

Hệ số nhân là một trong những công cụ chính trong Libertex. Nó cho phép bạn tăng tiềm năng lợi nhuận giao dịch. Nó hoạt động như thế nào? Rất đơn giản. Giả sử bạn mua cặp tiền EUR/USD với số tiền đầu tư là 50 đô la Mỹ và hệ số nhân của bạn là một. Nếu giá tăng 10%, lợi nhuận của bạn sẽ là $5 ($50x10%). Tuy nhiên, nếu thay vì 1, bạn chỉ định 20 là hệ số nhân thì số tiền đầu tư của bạn sẽ tăng lên $1.000 ($50x20). Như bạn có thể thấy, lợi nhuận của bạn đã được nhân lên 20 lần và đây là cách hệ số nhân hoạt động. Điều này giống như tốc độ của một chiếc xe hơi: càng lớn, bạn càng đến đích nhanh hơn. Tuy nhiên,  tốc độ cao đem lại nhiều rủi ro hơn. Đây là lý do tại sao mỗi tài xế chọn một tốc độ phù hợp với bản thân tùy vào kinh nghiệm, tình trạng mặt đường và luật giao thông. Đối với người giao dịch mới làm quen, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ số nhân tối thiểu bằng 1 để tránh rủi ro trong trường hợp thị trường thay đổi theo hướng bất lợi.

Mức ngưng giao dịch là một trong những điều kiện giao dịch cơ bản tại Libertex.

Nếu mức ngưng giao dịch là 90%, có nghĩa là vị trí của bạn sẽ tự động bị đóng khi khoản lỗ là 90% hoặc nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu. Khi mức ngưng giao dịch được đặt ra, giao dịch được đóng ở mức giá đầu tiên có sẵn tại thời điểm đóng, có nghĩa là kết quả cuối cùng có thể khác với mức dự kiến dựa trên mức cắt lỗ mà bạn đã chỉ định.

Mức ngưng cho tất cả các công cụ tài chính là 90%, ngoại trừ cổ phiếu CFD là 80%.

Các điều kiện chung để giao dịch công cụ tài chính

Để biết các điều khoản và điều kiện giao dịch công cụ tài chính đầy đủ, vui lòng tham khảo Các thông số kỹ thuật trên trang web của chúng tôi.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một số điều khoản và điều kiện quan trọng nhất:

  • Số tiền đầu tư tối thiểu là 10 USD.
  • Hệ số nhân tối đa ** một nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch công cụ tài chính tương ứng.
  • Phí giao dịch: Một khoản phí mà nhà giao dịch được yêu cầu phải trả khi mở một giao dịch.

Trong nền tảng Libertex, phí này được thả nổi.

Số tiền của phí thả nổi có thể thay đổi theo mức chênh lệch của thị trường.

Phí và hoa hồng tối thiểu được nêu chi tiết trong Thông số kỹ thuật của công cụ. Khi mở một vị trí, hoa hồng được hiển thị dưới dạng phần trăm; sau khi đóng, bạn cũng sẽ có thể xem số tiền hoa hồng trong phần Lịch sử giao dịch.

Vì mức chênh lệch tối đa trên thị trường là không giới hạn, hoa hồng tối đa được dựa trên giá trị chênh lệch, cũng không bị giới hạn.

  • Phí qua đêm hoặc phí chuyển lệnh là một mức phí đáng quan tâm được ghi có trên tài khoản của bạn hoặc ghi nợ từ nó hàng ngày vào lúc 9 giờ tối GMT tùy thuộc vào loại vị trí.
  • Giờ giao dịch là giờ mà bạn có thể thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính.

Để thuận tiện cho bạn, nền tảng có các mẹo về giờ giao dịch cho từng công cụ bạn giao dịch hoặc sẽ giao dịch. Nếu bạn thấy một vòng tròn màu đỏ bên cạnh tên công cụ thì có nghĩa là công cụ này hiện không có sẵn để giao dịch.

*Hoa hồng và số tiền được ghi có được tính dựa trên giá trị hệ số nhân được đặt bởi khách hàng khi mở một vị trí. Hoa hồng giao dịch có thể cao hơn trong thời gian biến động cao hoặc thời gian thanh khoản thấp cho tài sản cụ thể. Vui lòng tham khảo số tiền hoa hồng được hiển thị tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch.

** Giá trị hệ số nhân tối đa có thể bị giảm trong thời gian biến động cao hoặc thời gian thanh khoản thấp cho công cụ giao dịch cụ thể.

Số tiền đầu tư tối thiểu cho bất kỳ công cụ giao dịch nào là 10 USD.

Để tính lãi hoặc lỗ của bạn cho một giao dịch mua, hãy sử dụng công thức sau:

PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , trong đó:

PL là lãi hoặc lỗ của bạn

S là số tiền đầu tư của bạn

M là giá trị hệ số nhân đang sử dụng

Ec là giá đóng cửa

Eo là giá mở cửa

C là phí hoa hồng tính cho giao dịch của bạn

Để tính lãi hoặc lỗ của bạn cho một giao dịch bán, hãy sử dụng công thức sau:

PL = S * M * ( 1- Ec / Eo) – C

Giả sử bạn đã mở một giao dịch Dow Jones trị giá  1.000 USD đô la Mỹ với hệ số nhân là 10, ở mức 15.345 và đóng ở mức 15.515, phí giao dịch của bạn là 1,70 đô la Mỹ và phí qua đêm là -3,80 đô la Mỹ.

Vì vậy, chúng ta nhận được là: 1.000 * 10 * ( 15.515 / 15.345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28 đô la Mỹ.

Lợi nhuận giao dịch của bạn là  105,28 đô la Mỹ.

Bây giờ hãy giả sử rằng chúng ta mở một giao dịch giống như vậy, nhưng là giao dịch bán:

1.000 * 10 * (1 – 15.515 / 15.345) – 1,70 – 0,20 = -112,68 đô la Mỹ

Ở đây, bạn sẽ lỗ là 112,68 USD.

Theo các điều kiện giao dịch hiện tại được chỉ định trong Thông số kỹ thuật, hoa hồng mở giao dịch trên tài khoản Libertex là thả nổi và có thể thay đổi tùy thuộc vào mức chênh lệch giá hiện tại trên thị trường.

Trong trường hợp giao dịch tại thời điểm biến động thị trường tăng (ví dụ: khi tin tức kinh tế quan trọng được công bố) hoặc khi thanh khoản giảm (ví dụ: khi mở/đóng phiên giao dịch hoặc chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo), hoa hồng có thể được tính tăng lên. Điều này là do thực tế là trong những khoảng thời gian như vậy mức chênh lệch giá trên thị trường có thể mở rộng đáng kể.

Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý rằng hoa hồng cho việc mở một giao dịch tại sàn Libertex được tính trên số tiền giao dịch có hệ số nhân. Ví dụ: giao dịch $10 với hệ số nhân x10 là giao dịch có tổng số bằng $100 ($10 * 10). Theo đó, chính từ giá trị này ($100), hoa hồng sẽ được tính ra. Giả sử trong trường hợp này, bạn đã trả một khoản hoa hồng là $3. Cần phải hiểu rằng $3 là hoa hồng được tính từ tổng số tiền của giao dịch $100 (số tiền có tính đến hệ số nhân). Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, hoa hồng là 3% số tiền giao dịch.

Do đó, để tránh phí hoa hồng cao hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt chú ý đến giao dịch trong thời gian có biến động/thanh khoản bất thường trên thị trường và cẩn thận sử dụng các hệ số nhân có giá trị lớn.

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ nhận dạng để đảm bảo tiền của bạn luôn được an toàn và bảo mật.

Chúng tôi tin tưởng vào sự hiểu biết và hỗ trợ đầy đủ của bạn về vấn đề này vì chúng tôi coi trọng sự hợp tác lâu dài với khách hàng và chúng tôi phải xác nhận sự hợp tác như vậy với một số tài liệu cần thiết.

Để tìm hiểu thêm khi nào chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu nhận dạng, vui lòng tham khảo Hiệp định dịch vụ tài chính quốc tế và các chính sách khác mà bạn đã chấp nhận khi mở tài khoản với chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi mong được hỗ trợ và hiểu biết đầy đủ của bạn, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không nhằm mục đích trì hoãn các yêu cầu rút tiền của khách hàng, ngoài ra chúng tôi cũng đảm bảo an ninh và <0>an toàn <0>tối đa cho tất cả các giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng.

Nếu bạn đang sử dụng nền tảng di động, hãy mở tab Khác, đi đến Quản lý hồ sơ và chọn Thay đổi mật khẩu. Trên nền tảng trên web, đi đến Quản lý hồ sơ và nhấp vào Chỉnh sửa gần mục Mật khẩu. Nhập mật khẩu mới của bạn và xác nhận để lưu thay đổi.