Skip to main content

Kinh doanh giao dịch ngoại hối với Libertex Group

 • Mức lợi nhuận tối đa trên tổng lợi nhuận của nhà môi giới với chương trình Nhượng quyền thương mại
 • Mô hình kinh doanh tạo sẵn
 • Các giải pháp tạo sẵn cho khách hàng
Page Hero

Mô hình nhượng quyền thương mại trong giao dịch ngoại hối là lựa chọn phù hợp cho bạn nếu bạn:

 • Nắm rõ môi trường kinh doanh tại thành phố và khu vực của bạn
 • Quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp toàn cầu đang phát triển nhanh chóng
 • Sẵn sàng phát triển cùng công ty, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao và các quy tắc dịch vụ khách hàng minh bạch của công ty
 • Muốn tìm hiểu về thị trường Ngoại hối và truyền lại kiến thức thực tế cho các khách hàng của chúng tôi
 • Có cơ sở hậu cần, ví dụ như văn phòng kinh doanh, trang thiết bị và cơ sở đào tạo (sở hữu hoặc thuê, tối thiểu 60m2) cho 5-10 người
 • Có thể tuyển được những nhân viên có năng lực, hiệu suất làm việc cao

Các lợi thế của Libertex Group

Danh tiếng và nhận thức về thương hiệu của Libertex Group
Danh tiếng và nhận thức về thương hiệu của Libertex Group
Độc quyền hoạt động trong khu vực
Độc quyền hoạt động trong khu vực
Hệ thống CRM hàng đầu
Hệ thống CRM hàng đầu
Minh bạch trong quan hệ với nhà môi giới (báo cáo tự động)
Minh bạch trong quan hệ với nhà môi giới (báo cáo tự động)
Quảng cáo và tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Quảng cáo và tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Nhắm mục tiêu khách hàng nhượng quyền theo khu vực địa lý
Nhắm mục tiêu khách hàng nhượng quyền theo khu vực địa lý
410

Số lượng giao dịch mà một khách hàng hiện hoạt điển hình thực hiện trong một năm

1,60 USD

Doanh thu trung bình trên mỗi giao dịch

1.580

Số khách hàng hiện hoạt điển hình trên 1 triệu người ở một thành phố/quốc gia

1 triệu USD

Doanh thu điển hình trên 1 triệu dân (1,60×410×1580)

50%

Lợi nhuận kinh doanh điển hình (chi phí trực tiếp/doanh thu)

Mục đích của nhượng quyền giao dịch:

 • Xử lý lưu lượng khách hàng mà Libertex tạo ra bằng cách liên kết khách hàng với các đại lý nhượng quyền theo khu vực
 • Cung cấp cho khách hàng kiến thức chuyên môn về đầu tư và giao dịch
 • Làm việc với khách hàng thông qua các giải pháp đầu tư được thiết lập sẵn của Libertex