Skip to main content

Quy định và cấp phép

Tại Libertex, sự tin tưởng của bạn là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Sự tin tưởng được xây dựng trên nền tảng tuân thủ

Một phần trong cam kết của Tập đoàn Libertex là cung cấp dịch vụ bảo mật cho tất cả các nhà giao dịch, và đó là lý do công ty hoạt động theo sự cấp phép và luật pháp của các giấy phép khác nhau về trách nhiệm đối với sự giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán và hoạt động của tất cả các bên liên quan đến các thị trường này.

Libertex tự hào là Đối tác Giao dịch Trực tuyến Chính thức của Clb Bayern