Skip to main content

Quy định và cấp phép

Tại Libertex, sự tin tưởng của bạn là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Sự tin tưởng được xây dựng trên nền tảng tuân thủ

Một phần trong cam kết của Tập đoàn Libertex là cung cấp dịch vụ bảo mật cho tất cả các nhà giao dịch, và đó là lý do công ty hoạt động theo sự cấp phép và luật pháp của các giấy phép khác nhau về trách nhiệm đối với sự giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán và hoạt động của tất cả các bên liên quan đến các thị trường này.

Các dịch vụ ngoại hối của tập đoàn Libertex đang được cung cấp bởi:

  • Libertex Pty., nhà cung cấp dịch vụ tài chính Nam Phi thuộc sự quản lý của Cơ quan Thực thi Ngành Tài chính với số SFP: 47381.

    Địa chỉ đăng ký: Mazars House, Rialto Road, Grand Moorings Precinct, Century City, Western Cape, 7441, Nam Phi.

Libertex tự hào được đại diện trên toàn cầu bởi các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng sau:
Tottenham Hotspur FC