Skip to main content

Công ty từ chối cung cấp dịch vụ cho những người cư trú tại

 • Hoa kỳ
 • Liên minh châu Âu
 • Nhật Bản
 • Afghanistan
 • Azerbaijan
 • Bosnia và Herzegovina
 • Brazil
 • Guyana
 • Irắc
 • Lào
 • Yemen
 • Vanuatu
 • Uganda
 • Thành phố Québec của Canada
 • Syria
 • Ethiopia
 • Sri Lanka
 • Trinidad và Tobago
 • Tunisia
 • Iran
 • Triều Tiên
 • Burundi
 • Cuba
 • Democratic Republic of the Congo
 • Libya
 • Republic of Mali
 • Nicaragua
 • Somalia
 • Sudan
 • Zimbabwe
 • Venezuela

Danh sách này không bao gồm tất cả các quốc gia và có thể sẽ được cập nhật thêm vào bất kỳ lúc nào.