Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chương trình khách hàng thân thiết

Nhận cấp độ trạng thái và tận hưởng các dịch vụ và ưu đãi đặc biệt!
  • Ý tưởng đầu tư hàng tuần
  • Điều khoản giao dịch phù hợp với bạn
  • Thay đổi hệ số nhân cho các giao dịch đang mở
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản VIP

Cùng với nhiều lợi ích khác dành riêng cho người tham gia Chương trình khách hàng thân thiết.

Tôi có thể sử dụng tiền thưởng như thế nào?

Mokup smartphone

Tham gia Chương trình khách hàng thân thiết