Skip to main content

Tiền thưởng và tài khoản tiền thưởng

Tiền thưởng là gì?

Tiền thưởng là số tiền Người dùng có thể được Công ty cấp dựa trên thứ hạng đặc biệt mà họ có hoặc khi họ tham gia vào các chương trình khác nhau của Công ty, và số tiền đó có thể được sử dụng để giao dịch và tạo ra lợi nhuận nhưng không thể rút trực tiếp ra từ tài khoản của Người dùng.

Làm thế nào để nhận được tiền thưởng?

Tiền thưởng được trao khi Người dùng tham gia vào các chương trình và chiến dịch tiền thưởng khác nhau của Công ty, thông tin chi tiết được Công ty cung cấp trên trang web của mình hoặc bằng các phương tiện khác.

Tôi vào đâu để xem số tiền thưởng mình có?

Bạn có thể xem:

  • Tiền thưởng có sẵn để giao dịch trong ví tài khoản giao dịch của bạn
  • Số dư tiền thưởng trong tài khoản tiền thưởng trong ví của bạn.

Số tiền thưởng tối đa tôi có thể có trong tài khoản của mình là bao nhiêu?

Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá 20% tổng số dư tài khoản giao dịch đối với tài khoản Libertex hoặc 30% tổng số dư tài khoản giao dịch đối với tài khoản MetaTrader. Số tiền thưởng vượt quá tỷ lệ tương ứng sẽ được giữ tại tài khoản tiền thưởng trong ví.

Trong trường hợp khách hàng tăng/giảm số dư tài khoản giao dịch của mình, số tiền thưởng còn lại khả dụng để giao dịch sẽ được điều chỉnh tự động vào cuối ngày lúc 21:00 GMT. Các vị thế mở sẽ không được tính khi chúng tôi tính toán tỷ lệ giữa tiền thực với tiền thưởng.

Tôi có thể sử dụng tiền thưởng như thế nào?

Tiền thưởng trên tài khoản của bạn là nhằm mục đích tăng ký quỹ khi thực hiện giao dịch. Ví dụ, nếu bạn có 100 USD tiền thực và 20 USD tiền thưởng, bạn có thể mở một giao dịch với 120 USD. Lưu ý rằng, lợi nhuận nhận được sẽ là tiền thực. Bạn có thể rút tiền đó về hoặc dùng để mở các giao dịch khác. Thua lỗ khi giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến tiền thưởng. Đầu tiên bạn sẽ bị trừ vào số tiền thực, rồi tiếp đó là bất kỳ khoản tiền thưởng nào bạn có.

Làm cách nào để tính toán số tiền còn lại của bất kỳ khoản tiền thưởng nào liên quan đến một giao dịch mở?

Giao dịch mở trước tiên sẽ được dùng tiền thực, sau đó là tiền thưởng.

Điều gì sẽ xảy ra với tiền thưởng của tôi nếu tôi rút tiền khỏi nền tảng?

Khi bạn rút tiền từ nền tảng, bạn sẽ mất một phần tiền thưởng tương đương với số tiền bạn sẽ nhận được cho một khoản tiền nạp có cùng quy mô (tùy thuộc vào thứ hạng khách hàng hiện thời của bạn).

Những hạn chế nào áp dụng khi sử dụng tiền thưởng?

Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng theo quyết định của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (ví dụ: khi tổng số tiền giao dịch bị thua lỗ do Khách hàng mở vượt quá số tiền thực có trên tài khoản giao dịch của họ). Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất mà Khách hàng có thể phải chịu do việc hủy bỏ tiền thưởng. Khách hàng cần kiểm tra số dư tài khoản của mình để tránh việc bị đóng vị thế do lệnh Ngưng giao dịch.

Tiền thưởng có giá trị trong bao lâu?

Tiền thưởng có giá trị sử dụng trong thời gian hữu hạn. Điều này phụ thuộc vào chương trình mà từ đó tiền thưởng được phát hành (chương trình tiền thưởng, ưu đãi riêng từ Công ty, v.v.). Ngày hết hạn tối thiểu của tiền thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành. Sau khi hết hạn, tiền thưởng được khấu trừ khỏi tài khoản tiền thưởng và tài khoản giao dịch của Khách hàng. 
Nếu tài khoản của Khách hàng không hoạt động trong 30 ngày theo lịch (nghĩa là không có giao dịch hoặc vị thế mở), Công ty có quyền hủy bỏ toàn bộ tiền thưởng có sẵn trong các tài khoản của Khách hàng.

Libertex tự hào là Đối tác Giao dịch Trực tuyến Chính thức của Clb Bayern