Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Tiền thưởng và tài khoản tiền thưởng

Tiền thưởng là gì?

Tiền thưởng là số tiền Người dùng có thể được Công ty cấp dựa trên thứ hạng đặc biệt mà họ có hoặc khi họ tham gia vào các chương trình khác nhau của Công ty, và số tiền đó có thể được sử dụng để giao dịch và tạo ra lợi nhuận nhưng không thể rút trực tiếp ra từ tài khoản của Người dùng.

Làm thế nào để nhận được tiền thưởng?

Tiền thưởng được trao khi Người dùng tham gia vào các chương trình và chiến dịch tiền thưởng khác nhau của Công ty, thông tin chi tiết được Công ty cung cấp trên trang web của mình hoặc bằng các phương tiện khác.

Tôi vào đâu để xem số tiền thưởng mình có?

Bạn có thể xem:

  • Tiền thưởng có sẵn để giao dịch trong ví tài khoản giao dịch của bạn
  • Số dư tiền thưởng trong tài khoản tiền thưởng trong ví của bạn.

Số tiền thưởng tối đa tôi có thể có trong tài khoản của mình là bao nhiêu?

Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá 20% tổng số dư tài khoản giao dịch đối với tài khoản Libertex hoặc 30% tổng số dư tài khoản giao dịch đối với tài khoản MetaTrader. Số tiền thưởng vượt quá tỷ lệ tương ứng sẽ được giữ tại tài khoản tiền thưởng trong ví.

Trong trường hợp khách hàng tăng/giảm số dư tài khoản giao dịch của mình, số tiền thưởng còn lại khả dụng để giao dịch sẽ được điều chỉnh tự động vào cuối ngày lúc 21:00 GMT. Các vị thế mở sẽ không được tính khi chúng tôi tính toán tỷ lệ giữa tiền thực với tiền thưởng.

Tôi có thể sử dụng tiền thưởng như thế nào?

Tiền thưởng trên tài khoản của bạn là nhằm mục đích tăng ký quỹ khi thực hiện giao dịch. Ví dụ, nếu bạn có 100 USD tiền thực và 20 USD tiền thưởng, bạn có thể mở một giao dịch với 120 USD. Lưu ý rằng, lợi nhuận nhận được sẽ là tiền thực. Bạn có thể rút tiền đó về hoặc dùng để mở các giao dịch khác. Thua lỗ khi giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến tiền thưởng. Đầu tiên bạn sẽ bị trừ vào số tiền thực, rồi tiếp đó là bất kỳ khoản tiền thưởng nào bạn có.

Làm cách nào để tính toán số tiền còn lại của bất kỳ khoản tiền thưởng nào liên quan đến một giao dịch mở?

Giao dịch mở trước tiên sẽ được dùng tiền thực, sau đó là tiền thưởng.

Điều gì sẽ xảy ra với tiền thưởng của tôi nếu tôi rút tiền khỏi nền tảng?

Khi bạn rút tiền từ nền tảng, bạn sẽ mất một phần tiền thưởng tương đương với số tiền bạn sẽ nhận được cho một khoản tiền nạp có cùng quy mô (tùy thuộc vào thứ hạng khách hàng hiện thời của bạn).

Những hạn chế trong việc sử dụng tiền thưởng là gì?

Công ty bảo lưu quyền đóng giao dịch trên tài khoản MetaTrader của khách hàng khi tổng số tiền thua lỗ trên các giao dịch mở vượt quá số tiền thực có trong tài khoản giao dịch.

Các điều khoản chấm dứt tiền thưởng là gì?

Nếu Tài khoản của Khách hàng không hoạt động trong 30 ngày theo lịch (tức là không có giao dịch hoặc vị thế mở), Công ty có quyền thu hồi tất cả tiền thưởng có trong tài khoản của Khách hàng.

Libertex tự hào được đại diện trên toàn cầu bởi các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng sau:
Tottenham Hotspur FC