Skip to main content

Cảnh báo gian lận Libertex

Libertex là một nhóm các công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế và xem trọng vấn đề về các hoạt động nghi ngờ lừa đảo. Đôi khi, chúng tôi nhận thấy có các công ty sử dụng tên của chúng tôi hoặc tương tự nhưng không có sự cho phép của chúng tôi. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn và lan truyền thông tin sai lệch về công ty và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi đã phát triển Cảnh báo gian lận này để

  • Thông báo công chúng biết về về các công ty lừa đảo;
  • Cung cấp hướng dẫn sai lệch và về thông tin sai lệch có thể liên quan đến nhóm của chúng tôi;
  • Phát giác bất kỳ công ty nhân bản nào hoạt động với mục đích xấu.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ về hoạt động gian lận nào hoặc đã bị tiếp cận dưới hình thức thương hiệu, tên hoặc logo của chúng tôi bị sử dụng tại [email protected]

CÔNG TY NHÂN BẢN

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào rằng mình đang giao dịch với một công ty nhân bản sử dụng nhãn hiệu, tên hoặc logo của chúng tôi - chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết cá nhân nào và thông báo ngay cho chúng tôi tại [email protected].

Chúng tôi cố gắng hết sức để tích cực nhận diện tất cả các công ty nhân bản nhưng cũng phải khuyến cáo rằng đôi lúc một số người không thể xác định được chúng tôi. Khách hàng phải luôn xác nhận rằng các công ty mà họ tương tác trực tuyến là hợp pháp trước khi chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tiến hành kinh doanh.

Trong một số trường hợp nhất định tên và danh tính của chúng tôi sẽ bị sử dụng cho mục đích gian lận mà chúng tôi đã đề phòng tuy nhiên không có quyền kiểm soát. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với bất kỳ ai khi mất tiền theo cách này, Libertex không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng tên của công ty để lừa đảo thanh toán.

Chúng tôi biết có một bên cá nhân thứ ba trái phép tên là Mark Fischer đã liên lạc với khách hàng của chúng tôi ở Đức và thay mặt công ty dưới tên gọi là "CCFD," một thương hiệu xuất hiện trong danh sách theo dõi cảnh báo gian lận Finmahttps://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/ccfdbank." Mong bạn hãy lưu ý và cẩn thận với bất kỳ thông tin liên lạc nào nhận được từ Mark Fischer hoặc thương hiệu CCFD, vì Libertex không liên kết cũng không ủy quyền hoặc là chi nhánh của nó.

Libertex tự hào là Đối tác Giao dịch Trực tuyến Chính thức của Clb Bayern