Skip to main content

Giao dịch trên thị trường chứng khoán với phí hoa hồng 0%

Mở tài khoản danh mục đầu tư miễn phí với Libertex và giao dịch cổ phiếu miễn phí. Xây dựng danh mục của riêng bạn hoặc sử dụng các phương án được tạo sẵn

Các tính năng của Libertex Portfolio

trend
Bắt đầu với chỉ từ 50 USD

Giao dịch linh hoạt với khoản đầu tư ban đầu chỉ từ 50 USD vào bất kỳ cổ phiếu nào

zero percents
Không phí hoa hồng

Chính xác là 0% cho mọi giao dịch trong các tài khoản đầu tư

coins
Kiếm cổ tức

Xây dựng danh mục chi trả cổ tức bền vững với Libertex Portfolio

Giao dịch cổ phiếu miễn phí
hoa hồng trên thiết bị di động

orange rectangle
Libertex cho iOS
orange rectangle
Libertex cho Android
qr code
Quét mã QR
để tải ứng dụng về thiết bị

Libertex Portfolio là một sản phẩm mới cho phép bạn giao dịch cổ phiếu lẻ/ETF. Đầu tư vào Libertex Portfolio cho phép bạn giao dịch theo một hợp đồng góp phần tác động tới biến động giá của một số cổ phiếu nhất định, bao gồm mọi hoạt động phân phối cổ tức. Bạn không thể giao dịch công cụ đó trên các sàn giao dịch chứng khoán cũng như các địa điểm giao dịch khác, nhưng có thể bán lại cho Libertex bất kỳ lúc nào theo các điều khoản quy định trong thỏa thuận khách hàng chung. Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm này, công ty phát hành và các rủi ro liên quan, hãy nhấp vào đây.