Skip to main content

Một nền tảng, ba sản phẩm

Portfolio
Libertex Portfolio

Để đầu tư vào thị trường chứng khoán  • 0% phí với mọi giao dịch

  • Số tiền giao dịch tối thiểu là 50 USD

  • Kiếm cổ tức từ cổ phiếu

Real
CFD trên Libertex: Tài khoản thực

Đối với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn, hãy giao dịch hơn 250 tài sản với hệ số lên đến ×999.

Demo
CFD trên Libertex: Tài khoản thử nghiệm
Kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn trong điều kiện thị trường thực với số dư 50.000 USD có thể tái tạo.