Skip to main content

Tại sao tôi không thể giao dịch? Hệ thống báo giao dịch bị chặn

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã gửi tất cả các tài liệu cần thiết để xác nhận hồ sơ của mình. Nếu bạn không chắc tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa hoặc không rõ vì lý do gì mà tài liệu bị từ chối, vui lòng gửi email chi tiết về khó khăn cần được hỗ trợ đến [email protected] hoặc liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn trò chuyện trong giờ làm việc. Ngoài ra, bạn có thể gửi kháng nghị sử dụng biểu mẫu phản hồi. Vui lòng mô tả rõ hơn về lỗi này và tốt hơn nếu có đính kèm ảnh chụp màn hình.