Skip to main content

Xác minh và yêu cầu giấy tờ

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ nhận dạng để đảm bảo tiền của bạn luôn được an toàn và bảo mật.

Chúng tôi tin tưởng vào sự hiểu biết và hỗ trợ đầy đủ của bạn về vấn đề này vì chúng tôi coi trọng sự hợp tác lâu dài với khách hàng và chúng tôi phải xác nhận sự hợp tác như vậy với một số tài liệu cần thiết.

Để tìm hiểu thêm khi nào chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu nhận dạng, vui lòng tham khảo Hiệp định dịch vụ tài chính quốc tế và các chính sách khác mà bạn đã chấp nhận khi mở tài khoản với chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi mong được hỗ trợ và hiểu biết đầy đủ của bạn, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không nhằm mục đích trì hoãn các yêu cầu rút tiền của khách hàng, ngoài ra chúng tôi cũng đảm bảo an ninh và <0>an toàn <0>tối đa cho tất cả các giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng.

Trong trường hợp yêu cầu giấy tờ từ Công ty chúng tôi, bạn sẽ nhận được email với hướng dẫn chi tiết nêu rõ giấy tờ bạn cần phải cung cấp. Vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn và đọc hướng dẫn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hướng dẫn, vui lòng kiểm tra mục Thư rác (đôi khi các email có thể rơi vào mục này) hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua đơn phản hồi. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào của bạn!

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã gửi tất cả các tài liệu cần thiết để xác nhận hồ sơ của mình. Nếu bạn không chắc tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa hoặc không rõ vì lý do gì mà tài liệu bị từ chối, vui lòng gửi email chi tiết về khó khăn cần được hỗ trợ đến [email protected] hoặc liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn trò chuyện trong giờ làm việc. Ngoài ra, bạn có thể gửi kháng nghị sử dụng biểu mẫu phản hồi. Vui lòng mô tả rõ hơn về lỗi này và tốt hơn nếu có đính kèm ảnh chụp màn hình.

Sau khi tải giấy tờ lên tài khoản cá nhân của bạn hoặc gửi qua e-mail, nhân viên điều hành của chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu trong vòng vài giờ làm việc. Nếu đáp ứng các yêu cầu, giấy tờ này sẽ được gửi cho dịch vụ kiểm soát nội bộ xem xét. Việc kiểm tra như vậy thường mất 1-2 ngày làm việc. Bạn sẽ được thông báo về tất cả các giai đoạn xác minh qua e-mail.

Hãy chú ý đến điểm quy định về vấn đề này: 1.4. Công ty có quyền điều tra bản chất của bất kỳ Hoạt động phi thương mại đáng ngờ nào và đình chỉ các hoạt động đó cho đến khi xác định được lý do xảy ra và kết thúc điều tra.

Chúng tôi mong được hỗ trợ và hiểu biết đầy đủ của bạn, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web.