Skip to main content

Tôi nên cung cấp những giấy tờ gì khi có yêu cầu?

Trong trường hợp yêu cầu giấy tờ từ Công ty chúng tôi, bạn sẽ nhận được email với hướng dẫn chi tiết nêu rõ giấy tờ bạn cần phải cung cấp. Vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn và đọc hướng dẫn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hướng dẫn, vui lòng kiểm tra mục Thư rác (đôi khi các email có thể rơi vào mục này) hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua đơn phản hồi. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào của bạn!