Skip to main content

Cách mở tài khoản giao dịch thực?

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể mở một tài khoản thực và sử dụng cho mục đích giao dịch nếu bạn ít nhất 18 tuổi hoặc ở độ tuổi hợp pháp, tùy theo điều kiện nào hơn.

1. Để đăng ký tài khoản, vui lòng nhập Email và Mật khẩu vào ô trống trong hộp thoại đăng ký trên ứng dụng di động hoặc qua nền tảng giao dịch Libertex Web tại https://app.libertex.org/?lang=vie#modal_register

Bạn cũng có thể sử dụng thông tin chi tiết trên Facebook của mình để đăng ký tài khoản giao dịch.

2. Sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi của các sàn giao dịch. Hãy trả lời những câu đó.