Skip to main content

Mất bao lâu để kiểm tra giấy tờ?

Sau khi tải giấy tờ lên tài khoản cá nhân của bạn hoặc gửi qua e-mail, nhân viên điều hành của chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu trong vòng vài giờ làm việc. Nếu đáp ứng các yêu cầu, giấy tờ này sẽ được gửi cho dịch vụ kiểm soát nội bộ xem xét. Việc kiểm tra như vậy thường mất 1-2 ngày làm việc. Bạn sẽ được thông báo về tất cả các giai đoạn xác minh qua e-mail.

Hãy chú ý đến điểm quy định về vấn đề này: 1.4. Công ty có quyền điều tra bản chất của bất kỳ Hoạt động phi thương mại đáng ngờ nào và đình chỉ các hoạt động đó cho đến khi xác định được lý do xảy ra và kết thúc điều tra.

Chúng tôi mong được hỗ trợ và hiểu biết đầy đủ của bạn, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web.