Skip to main content

Hoa hồng khi mở giao dịch trên sàn Libertex

Theo các điều kiện giao dịch hiện tại được chỉ định trong Thông số kỹ thuật, hoa hồng mở giao dịch trên tài khoản Libertex là thả nổi và có thể thay đổi tùy thuộc vào mức chênh lệch giá hiện tại trên thị trường.

Trong trường hợp giao dịch tại thời điểm biến động thị trường tăng (ví dụ: khi tin tức kinh tế quan trọng được công bố) hoặc khi thanh khoản giảm (ví dụ: khi mở/đóng phiên giao dịch hoặc chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo), hoa hồng có thể được tính tăng lên. Điều này là do thực tế là trong những khoảng thời gian như vậy mức chênh lệch giá trên thị trường có thể mở rộng đáng kể.

Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý rằng hoa hồng cho việc mở một giao dịch tại sàn Libertex được tính trên số tiền giao dịch có hệ số nhân. Ví dụ: giao dịch $10 với hệ số nhân x10 là giao dịch có tổng số bằng $100 ($10 * 10). Theo đó, chính từ giá trị này ($100), hoa hồng sẽ được tính ra. Giả sử trong trường hợp này, bạn đã trả một khoản hoa hồng là $3. Cần phải hiểu rằng $3 là hoa hồng được tính từ tổng số tiền của giao dịch $100 (số tiền có tính đến hệ số nhân). Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, hoa hồng là 3% số tiền giao dịch.

Do đó, để tránh phí hoa hồng cao hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt chú ý đến giao dịch trong thời gian có biến động/thanh khoản bất thường trên thị trường và cẩn thận sử dụng các hệ số nhân có giá trị lớn.