Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

USD/CAD

USD (US dollar)
Currency unit of the United States of America, Salvador and Marshall Islands. The main world’s reserve currency.
Issued by: Federal Reserve System (Fed)
Price dynamics depends on the interest rates of Fed, inflation and growth rates of the USA.

CAD (Canadian dollar)
Currency unit of Canada. It belongs to a group of commodity currencies
Issued by: Bank of Canada
Price dynamics mainly depends on the oil prices, interest rates of Bank of Canada, inflation and growth rates of Canadian economy.