Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

EUR/SGD

EUR (Euro)
Currency unit of the Eurozone, which includes 18 leading countries of Europe. The world’s second largest reserve currency after the US dollar in order of importance.
Issued by: European Central Bank (ECB)
The price dynamics depend on interest rates of the ECB, inflation and growth rates of the region’s economy.

SGD (Singapore dollar)
Currency unit of Singapore.
Issued by: Monetary Authority of Singapore
The price dynamics depend on interest rates of the Monetary Authorities of Singapore, inflation and growth rates of the country.