Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

NZD/CAD

NZD (New Zealand dollar)
Currency unit of New Zealand, Niue, Cook Islands, Tokelau Islands and Pitcairn Island.
Issued by: Reserve Bank of New Zealand
The price dynamics mainly depend on interest rates of the Reserve Bank of New Zealand, inflation and growth rates of the country. The currency has a strong correlation with a currency that is geographically adjacent to Australia.

CAD (Canadian dollar)
Currency unit of Canada. It belongs to a group of commodity currencies
Issued by: Bank of Canada
The price dynamics mainly depend on oil prices, interest rates of the Bank of Canada, inflation and growth rates of the Canadian economy.