Skip to main content

NZD/CAD

NZD (New Zealand dollar)
สกุลเงินของนิวซีแลนด์, นีอูเอ, หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะโตเกเลา และหมู่เกาะพิตแคร์น
ออกโดย: Reserve Bank of New Zealand
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of New Zealand, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของประเทศ สกุลเงินนี้มีความสัมพันธ์ที่ความแนบแน่นกับสกุลเงินของประเทศที่อยู่ติดกับออสเตรเลีย

CAD (Canadian dollar)
สกุลเงินของแคนาดา เป็นกลุ่มสกุลเงินสำหรับใช้ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Bank of Canada
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน, อัตราดอกเบี้ยของ Bank of Canada, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดา