Skip to main content

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

ทั่วไป

Libertex ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเว็บไซต์นี้ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงินสำหรับการซื้อขายส่วนต่างและตลาดฟอเร็กซ์ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "CFD")

การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การเทรดสัญญาทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวอาจทำให้ลูกค้าขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมดได้

ข้อมูลความเสี่ยงนี้ไม่สามารถและไม่ได้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เป้าหมายของประกาศฉบับนี้ คือการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดและไม่ใช่การเทรด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะที่ลงทุนในตลาด CFD ที่มีการเก็งกำไรสูงและการใช้บริการของบริษัท

หากลูกค้าพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดและการลงทุนใน CFD (ซึ่งรวมถึงการใช้บริการของเรา) มีความไม่เหมาะสม ลูกค้าจะต้องหยุดใช้บริการของบริษัทโดยทันที

เงินทุนเริ่มต้น

ลูกค้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบและระบุวัตถุประสงค์ของการฝากเงินแต่ละครั้งและทุกครั้งที่ลูกค้าได้ทำ และไม่ควรฝากเงินเป็นจำนวนที่หากสูญเสียไปทั้งหมดจะส่งผลเสียต่องบประมาณหรือเสถียรภาพทางการเงินของลูกค้า การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผลการขาดทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

เลเวอเรจ

สำหรับการที่จะส่งคำสั่ง CFD ได้นั้น ลูกค้าทุกคนจะต้องรักษาระดับมาร์จิ้น มาร์จิ้น คือหลักประกันที่คิดเป็นสัดส่วนในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าของสัญญาโดยรวม นั่นหมายความว่าลูกค้าจะเทรดโดยใช้ “เลเวอเรจ” หรือ “เกียริ่ง” (“คุณสมบัติตัวคูณ”) ดังนั้น การเคลื่อนตัวของตลาดเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ของโพซิชันที่ลูกค้าถือครองอยู่ได้ และการเคลื่อนตัวนี้สามารถเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องรักษาระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทำการเทรด ดังนั้น ลูกค้าจะต้องพิจารณาและรักษาระดับอิควิตี้ให้เพียงพอ รวมถึงติดตามผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง ถ้าหากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับโพซิชันของลูกค้า และ/หรือระดับมาร์จิ้นที่ต้องใช้มีขนาดที่เพิ่มขึ้น บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปิดโพซิชันของลูกค้าในนามของลูกค้า ถ้าหากการปิดโพซิชันนี้ส่งผลให้เกิดการขาดทุน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนดังกล่าว

มันเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าจะต้องติดตามโพซิชันของตัวเองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากผลของเลเวอเรจและเกียริ่ง (“คุณสมบัติตัวคูณ”) บนการเทรดของลูกค้าจะเพิ่มความเร็วของผลกำไร และ/หรือขาดทุนเป็นอย่างมาก ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการเทรดทั้งหมดของตัวเอง ในขณะที่ลูกค้ามีการเทรดที่เปิดอยู่ ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าอยู่ในตำแหน่งที่จะทำเช่นนั้น

ความเสี่ยงทางเทคนิค

เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ลูกค้าจะพบกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ การล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ สายสื่อสาร และการล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ความล้มเหลวดังกล่าวอาจส่งผลทำให้คำสั่งของลูกค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามที่ได้ส่งไปหรืออาจไม่ได้ถูกดำเนินการก็เป็นได้

บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล้มเหลวดังกล่าวที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการละเลยหรือการเพิกเฉยอย่างตั้งใจของบริษัท บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางออนไลน์ที่ปลอดภัยและไม่มีสะดุด ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงที่ว่า ถ้าหากบุคคลที่สาม (แฮกเกอร์) ทำการโจมตีระบบของบริษัท การโจมตีนี้อาจรบกวนการให้บริการซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนกับลูกค้าได้ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีดังกล่าวภายในกรอบที่ว่า บริษัทได้ใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อป้องกันการโจมตีดังกล่าวแล้ว

ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและภาษี (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการ)

ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ลูกค้าแต่ละรายจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมของตนเอง รวมถึงระดับรายได้ของลูกค้าและยื่นภาษีทั้งหมดหากลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการ

เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนหรือการได้รับเงินที่ไม่เต็มจำนวนในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ, สภาวะทางด้านสภาพอากาศ ความรุนแรงจากสงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม ความไม่สงบ การจราจล การตัดสินใจของรัฐ เป็นต้น

 • ลูกค้าทั่วโลกกว่า 3 ล้าน
  ลูกค้าทั่วโลกกว่า 3 ล้าน
 • สินทรัพย์ให้เทรดกว่า 300 รายการ
  สินทรัพย์ให้เทรดกว่า 300 รายการ
 • ครอบคลุมกว่า 120 ประเทศ
  ครอบคลุมกว่า 120 ประเทศ
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Libertex Group ที่มีประสบการณ์ในตลาดกว่า 25 ปี
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Libertex Group ที่มีประสบการณ์ในตลาดกว่า 25 ปี
 • รางวัลระดับนานาชาติกว่า 40 รางวัล
  รางวัลระดับนานาชาติกว่า 40 รางวัล
 • พนักงาน 700 คน
  พนักงาน 700 คน
Libertex รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ด้านการเทรดทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของ FC Bayern