คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

ทั่วไป

Libertex ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ มีการให้บริการเกี่ยวกับสัญญาทางการเงินสำหรับส่วนต่างและตลาดฟอเร็กซ์ (ต่อจากนี้เรียกว่า CFD)

การเทรด CFD เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการขาดทุนเป็นจำนวนมาก และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกท่าน การเทรดสัญญาทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวอาจทำให้ขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมดได้

ข้อมูลความเสี่ยงไม่สามารถและไม่มีการแสดงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจากบริษัท เป้าหมายของประกาศฉบับนี้คือ การแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดและไม่ใช่การเทรด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะที่ลงทุนในตลาด CFD ที่มีการเก็งกำไรสูงและการใช้บริการของบริษัท

ถ้าหากคุณพิจารณาแล้วว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดและการลงทุนใน CFD (รวมถึงการใช้บริการของเรา) มีความไม่เหมาะสม คุณจะต้องหยุดใช้บริการของบริษัทโดยทันที

เงินทุนเริ่มต้น

คุณควรพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝากเงินในแต่ละครั้ง และจงอย่าฝากเงินเป็นจำนวนเงินที่อาจส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินของคุณ การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องของผลการขาดทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้

เลเวอเรจ

สำหรับการที่จะส่งคำสั่ง CFD ในแต่ละครั้ง ลูกค้าทุกคนจะต้องรักษาระดับมาร์จิ้น มาร์จิ้นคือหลักประกันระดับปานกลาง/ต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าของสัญญาโดยรวม นั่นหมายความว่าลูกค้าจะเทรดโดยใช้ “เลเวอเรจ” หรือ “เกียริ่ง” (“ตัวคูณ”) ดังนั้นจึงทำให้การเคลื่อนตัวของตลาดเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ของโพซิชั่นที่ลูกค้าถืออยู่ได้ ซึ่งการเคลื่อนตัวนี้สามารถเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าก็ได้..

ลูกค้าจะต้องรักษาระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทำการเทรด ดังนั้นลูกค้าจะต้องพิจารณาและรักษาอิควิตี้ให้เพียงพอ รวมถึงติดตามผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ถ้าหากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับโพซิชั่นของลูกค้า และ/หรือระดับมาร์จิ้นที่ต้องใช้มีขนาดที่เพิ่มขึ้น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปิดโพซิชั่นของลูกค้าในนามของลูกค้า ถ้าหากการปิดโพซิชั่นนี้ส่งผลให้เกิดการขาดทุน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนดังกล่าว

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องติดตามโพซิชั่นของคุณอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลกระทบของเลเวอเรจและเกียริ่ง (“ตัวคูณ”) จะเพิ่มความเร็วของผลกำไร และ/หรือขาดทุนเป็นอย่างมาก คุณเป็นผู้รับชิดชอบในการติดตามการเทรดของคุณทั้งหมดและในขณะที่คุณเปิดการเทรด คุณควรพิจารณาให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำได้

ความเสี่ยงทางเทคนิค

เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ลูกค้าจะมีโอกาสได้รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ การล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ สายสื่อสาร และการล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ความล้มเหลวดังกล่าวอาจทำให้คำสั่งของลูกค้าไม่ได้รับการดำเนินการตามที่ได้สั่งไปหรือไม่ได้รับดำเนินการทั้งหมด บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล้มเหลวดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นการละเลยหรือการเพิกเฉยอย่างตั้งใจของบริษัท บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางด้านออนไลน์แบบไม่มีสะดุด ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงที่ว่า ถ้าหากบุคคลที่สาม (แฮกเกอร์) โจมตีระบบของบริษัท ซึ่งสามารถรบกวนการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนได้ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีดังกล่าว ภายในกรอบที่ว่าบริษัทได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันการโจมตีดังกล่าวแล้ว

ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและภาษี (ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการ)

ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดในการดำเนินการที่ถูกห้ามโดยกฎหมายของประเทศที่พำนักของลูกค้า ลูกค้าแต่ละท่านจะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ระดับของเงินรายได้ และแสดงการจ่ายภาษีทั้งหมดตามที่ต้องดำเนินการ

เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนหรือการได้รับเงินที่ไม่เต็มจำนวนเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ, สภาวะทางด้านสภาพอากาศ, สงคราม, การก่อการร้าย, การปฏิวัติ, กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม, ความไม่สงบ, การจราจล, การตัดสินใจของรัฐ ฯลฯ

 • ลูกค้าทั่วโลก 2.2 ล้านคนลูกค้า 2.2 ล้านคน
  ทั่วโลก
 • 210 สินทรัพย์ที่เทรดสินทรัพย์สำหรับการเทรด
  210 รายการ
 • 27 ประเทศที่ครอบคลุม27 ประเทศ
  ที่ครอบคลุม
 • 20 ปีที่อยู่ในตลาด20 ปี
  ที่อยู่ในตลาด
 • 30 รางวัลระดับนานาชาติ30 รางวัล
  ในระดับนานาชาติ
 • 700 พนักงานพนักงาน
  700 คน
Valensia

Valencia CF

LA Liga

Libertex รู้สึกภาคภูมิใจที่มี ทีมฟุตบอลดังต่อไปนี้เป็นตัวแทนของเราไปทั่วโลก:

Getafe

Getafe CF

LA Liga