Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

AUD/NZD

AUD(Australian dollar) )
Currency unit of the Commonwealth of Australia including Christmas Island, the Cocos Islands and Norfolk Island as well as independent Pacific countries such as Karibati, Nauru and Tuvalu. It belongs to a group of commodity currencies.
Issued by: Reserve Bank of Australia
The price dynamics mainly depend on oil prices, interest rates of the Reserve Bank of Australia, inflation and growth rates of the Australian economy.

NZD (New Zealand dollar)
Currency unit of New Zealand, Niue, Cook Islands, Tokelau Islands and Pitcairn Island.
Issued by: Reserve Bank of New Zealand
The price dynamics mainly depend on the interest rates of the Reserve Bank of New Zealand, inflation and growth rates of the country. The currency has a strong correlation currencies that are geographically adjacent to Australia.