Skip to main content

AUD/NZD

AUD (Australian dollar)
สกุลเงินของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วย เกาะคริสมาสต์, หมู่เกาะโคโคส และเกาะนอร์ฟอล์ก รวมไปถึงประเทศในแปซิฟิก เช่น คาริบาติ, นาอูรูและตูวาลู และยังเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Reserve Bank of Australia
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of Australia, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

NZD (New Zealand dollar)
สกุลเงินของนิวซีแลนด์, นีอูเอ, หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะโตเกเลา และหมู่เกาะพิตแคร์น
ออกโดย: Reserve Bank of New Zealand
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of New Zealand, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของประเทศ สกุลเงินนี้มีความสัมพันธ์ที่ความแนบแน่นกับสกุลเงินของประเทศที่อยู่ติดกับออสเตรเลีย