Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

CHF/SGD

CHF (Swiss franc)
Currency unit of Switzerland and Liechtenstein. It is traditionally considered to be a safe haven asset. It is usually in great demand during the period of economical and geopolitical tensions.
Issued by: Swiss National Bank
Price dynamics depends on the interest rates of Swiss National Bank as well as neutral status and high credit rating of the country.

SGD (Singapore dollar)
Currency unit of Singapore.
Issued by: Monetary Authority of Singapore
Price dynamics depends on the interest rates of the Monetary Authorities of Singapore, inflation and growth rates of the country.