Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

EUR/USD

EUR (Euro)
Currency unit of the Eurozone, which includes 18 leading countries of Europe. The world’s second largest reserve currency after the US dollar in order of importance.
Issued by: European Central Bank (ECB)
The rice dynamics depend on the interest rates of the ECB, inflation and growth rates of the region’s economy.

USD (US dollar)
Currency unit of the United States of America, Salvador and Marshall Islands. The main world’s reserve currency.
Issued by: Federal Reserve System (Fed)
The price dynamics depend on the interest rates of the Fed, inflation and growth rates of the USA.