Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

AUD/CAD

AUD(Australian dollar) )
Currency unit of the Commonwealth of Australia including Christmas Island, the Cocos Islands and Norfolk Island as well as independent Pacific countries such as Karibati, Nauru and Tuvalu. It belongs to a group of commodity currencies.
Issued by: Reserve Bank of Australia
Price dynamics mainly depend on the oil prices, interest rates of Reserve Bank of Australia, inflation and growth rates of the Australian economy.

CAD (Canadian dollar)
Currency unit of Canada. It belongs to a group of commodity currencies
Issued by the: Bank of Canada
Price dynamics mainly depends on the oil prices, interest rates of the Bank of Canada, inflation and growth rates of the Canadian economy.