Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

GBP/SEK

GBP (British pound)
Currency unit which is:
- the national currency of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Great Britain), which includes England, Scotland, Wales and Northern Ireland
- parallel currency of the crown lands Guernsey, Jersey and the Isle of Man
- lawful currency for British territories abroad : Falkland Islands, Gibraltar, Saint Helena, Ascension Island and Tristan da Cunha Islands.
Issued by: Bank of England
The price dynamics depend on interest rates of the Bank of England, inflation and growth rates of the region’s economy.

SEK (Swedish krona)
Currency unit of Sweden.
Issued by: Riksbank (Central Bank of Sweden)
The price dynamics mainly depend on the interest rates of the Riksbank, inflation and growth rates of the country.