Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

SGD/JPY

SGD (Singapore dollar)
Currency unit of Singapore.
Issued by: Monetary Authority of Singapore
Price dynamics depend on interest rates of the Monetary Authorities of Singapore, inflation and growth rates of the country.

JPY (Japanese yen)
Currency unit of Japan. It is one of the main currencies of the Asian-Pacific Region with a floating rate.
Issued by: Bank of Japan
The price dynamics depend on interest rates of the Bank of Japan, inflation and growth rates of the region’s economy. For many years the main priority for the country has been to stimulate growth and counter against deflation by means of capping the national currency appreciation.