Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

EUR/SEK

EUR (Euro)
Currency unit of Eurozone which includes 18 leading countries of Europe. The second world’s reserve currency after US dollar in order of importance.
Issued by: European Central Bank (ECB)
Price dynamics depends on the interest rates of ECB, inflation and growth rates of the region’s economy.

SEK (Swedish krona)
Currency unit of Sweden.
Issued by: Riksbank (Central Bank of Sweden)
Price dynamics mainly depends on the interest rates of Riksbank, inflation and growth rates of the country.