Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

NZD/USD

NZD (New Zealand dollar)
Currency unit of New Zealand, Niue, Cook Islands, Tokelau Islands and Pitcairn Island.
Issued by: Reserve Bank of New Zealand
The price dynamics mainly depend on the interest rates of the Reserve Bank of New Zealand, inflation and growth rates of the country. The currency has a strong correlation with a currency that is geographically adjacent to Australia.

USD (US dollar)
Currency unit of the United States of America, Salvador and Marshall Islands. The world’s main reserve currency.
Issued by: Federal Reserve System (Fed)
The price dynamics depend on interest rates of the Fed., inflation and growth rates of the USA.