Skip to main content

NZD/USD

NZD (New Zealand dollar)
สกุลเงินของนิวซีแลนด์, นีอูเอ, หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะโตเกเลา และหมู่เกาะพิตแคร์น
ออกโดย: Reserve Bank of New Zealand
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of New Zealand, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของประเทศ สกุลเงินนี้มีความสัมพันธ์ที่ความแนบแน่นกับสกุลเงินของประเทศที่อยู่ติดกับออสเตรเลีย

USD (US dollar)
สกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเอลซัลวาดอร์และหมู่เกาะมาร์แชลล์ สกุลเงินสำรองหลักของโลก
ออกโดย: Federal Reserve System (Fed)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Fed, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของสหรัฐอเมริกา