Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

USD/DKK

USD (US dollar)
Currency unit of the United States of America, Salvador and the Marshall Islands. The world’s main reserve currency.
Issued by: Federal Reserve System (Fed)
The price dynamics depend on interest rates of the Fed., inflation and growth rates of the USA.

DKK (Danish krone)
Currency unit and national currency of Denmark, which is also used in Greenland and Faeroes.
Issued by: National Bank of Denmark
The price dynamics depend on interest rates of the National Bank of Denmark, inflation and growth rates of the Danish economy.