Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Gazprom

Gazprom is a Russian corporation, the leader in the field of exploration, transportation, storage and supply of crude oil and natural gas. Gazprom manages pipeline systems and performs transportation of gas within the territory of the Russian Federation to Europe and Asia. Gazprom is the world’s largest producer of gas and disposes of the richest deposits of gas in the world. The company also takes care of production of electro- and thermo- energy. In total Gazprom provides about 25% of tax inflows into the Russian budget.