Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Henry Hub Natural Gas

Henry Hub Natural Gas is a grade of natural gas which is produced within the United States and goes through the hub in a place called Henry Hub, Louisiana.

Natural gas prices in the USA are determined on the exchange and mainly depend on the supply/demand balance. Moreover, its price dynamics depend on production profiles, weather conditions and to a lesser extent on oil prices.