Skip to main content

Brent Crude Oil Cash

Brent Cash là một công cụ tài chính tổng hợp có giá được tính dựa trên giá trị của hai hợp đồng tương lai trên giá Dầu Brent gần nhất với ngày đáo hạn.

Một trong những lợi ích của nó là công cụ này không bị giới hạn về mặt thời gian. Công cụ này không bị hết hạn hàng tháng. Giá của nó được tính toán dựa trên giá trị của hai hợp đồng tương lai gần nhất trước ngày hết hạn.

Một ưu điểm khác mà công cụ tổng hợp có đó là mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.