Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 09/07/2020 - 13:27

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ. 

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Nintendo_JP

21.09 - đóng giao dịch

22.09 - đóng giao dịch

VIX

07.09 - đóng giao dịch

USDX

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR 

07.09 - đóng giao dịch

BRN, WT

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:30 GMT

BRNCash

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:30 GMT

WHEAT, CORN, SOYBEAN

07.09 - đóng giao dịch

CL, NG, HO, PL, PA, HG

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

07.09 - mở cửa thường xuyên lúc 22:05 GMT

ES, NQ, YM, NKD, TF

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

07.09 - mở thường xuyên vào lúc 22:00 GMT

NKDCash, ESCash, NQCash, YMCash

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

07.09 - mở thường xuyên vào lúc 22:00 GMT

XAUUSD, XAGUSD

07.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

07.09 - mở thường xuyên vào lúc 22:05 GMT

CFD trên chứng khoán Mỹ

07.09 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK 

07.09 - đóng giao dịch

TA35

20.09 – đóng giao dịch

27.09 – đóng giao dịch

28.09 – đóng giao dịch

IS 

16.09 – đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau. 

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch. 

Trân trọng,
Bộ phận giao dịch

 

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch