Skip to main content

U.S. Dollar Index Future

USDX là một chỉ số theo dõi tỷ lệ của đồng Đô la Mỹ đối với tập hợp sáu loại tiền tệ chính trên thế giới.

Chỉ số này được tính bằng trung bình nhân. Khối lượng cụ thể của các loại tiền tệ trong chỉ số là như sau:
Euro – 57.6%;
Yen – 13.6%;
Bảng Anh – 11.9%;
Đô-la Canada – 9.1%;
Krona Thụy Điển – 4.2%;
Franc Thụy Sĩ – 3.6%

Cơ hội đầu tư
CFD trên chỉ số đồng Đô-la có thể là mối quan tâm đối với các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ của FRS và sẵn sàng giao dịch đồng Đô-la bất kể các loại tiền tệ khác.

Công cụ này cũng có thể được xem là "thiên đường yên tĩnh", mua và bán trong quá trình tăng và giảm nhu cầu đối với tài sản bảo vệ.