Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 04/26/2024 - 12:38

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

01.05 - đóng giao dịch

15.05 - đóng giao dịch

FDAX, FDAXCash, MidDE50Cash, TecDE30Cash, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX, IS

01.05 - đóng giao dịch

Z, ZCash

6,27.05 - đóng giao dịch

TA35

13,14.05 - đóng giao dịch

ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA

01.05 - đóng giao dịch

NOR25Cash

1,9,17,20.05 - đóng giao dịch

SA40Cash

1,29.05 - đóng giao dịch

SWI20Cash

1,9,20.05 - đóng giao dịch

CA60Cash

20.05 - đóng giao dịch

SE30Cash

1,8,9.05 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Libertex

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch