Skip to main content

ชั่วโมงการซื้อขายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

ศ., 04/26/2024 - 12:38

เรียนลูกค้า!

โปรดใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายสำหรับตราสารบางประเภทเนื่องจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม

ชื่อ (ทิกเกอร์)

การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

01.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

15.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

FDAX, FDAXCash, MidDE50Cash, TecDE30Cash, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX, IS

01.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

Z, ZCash

6,27.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

TA35

13,14.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA

01.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

NOR25Cash

1,9,17,20.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

SA40Cash

1,29.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

SWI20Cash

1,9,20.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

CA60Cash

20.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

SE30Cash

1,8,9.05 - ปิดการซื้อขายแล้ว

โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดชั่วโมงการซื้อขายสำหรับตราสารที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกันไป

โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ระหว่างการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

Libertex

สัมผัสกับความน่าตื่นเต้นของการเทรด!

ลงทะเบียนเปิดบัญชีเดโมกับ Libertex และมาเรียนรู้วิธีการเทรด