Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 03/25/2024 - 14:25

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Portfolio

29.03 - đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

29.03/1,4.04 - đóng giao dịch

FDAX, FDAXCash,

FESX, FTI, FCE, Z, ZCash

29.03 - đóng giao dịch

01.04 - đóng giao dịch

USDX

29.03 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR

29.03 - đóng giao dịch

01.04 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT

BRN

BRNCash

29.03  - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

29.03  - đóng giao dịch

CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, QS

29.03  - đóng giao dịch

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX

29.03  - đóng giao dịch

XAUUSD

XAGUSD

XAUEUR

29.03  - đóng giao dịch

CFD trên chứng khoán Mỹ

29.03  - đóng giao dịch

ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA

29.03 - đóng giao dịch

01.04 - đóng giao dịch

MIB, IBX

29.03 - đóng giao dịch

01.04 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT

29.03  - đóng giao dịch

IEF, SHY, TLT

29.03  - đóng giao dịch

IS

28,29.03 - đóng giao dịch

NOR25Cash

27,28,29.03/01.04 - đóng giao dịch

SWI20Cash

29.03 - đóng giao dịch

01.04 - đóng giao dịch

MidDE50Cash

TecDE30Cash

SE30Cash

29.03 - đóng giao dịch

01.04 - đóng giao dịch

CA60Cash

29.03 - đóng giao dịch

AUS200Cash

28,29.03/1.04 - đóng giao dịch

SA40Cash

29.03/1.04 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch