Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

Thứ tư, 03/06/2024 - 14:25

Xin nhắc lại rằng kể từ ngày 10/03/2024, Hoa Kỳ chuyển sang áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Do đó, giờ giao dịch cho một số công cụ sẽ thay đổi.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch (GMT)

Libertex Portfolio

08:05-20:00

XAUUSD

XAGUSD

XAUEUR

22:05-20:59

BRN

BRNCash

00:05-22:00

CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG

22:05-21:00

QS

Chủ nhật 22:05-00:00

Thứ Hai 00:00-21:00

Thứ Ba/ Thứ Tư/ Thứ Năm/ Thứ Sáu 00:05-21:00

CFD trên cổ phiếu Mỹ

13:30-19:55

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIXe

22:00-21:00

Corn, Soybean, Wheat

00:00-12:45

13:30-18:20

Cocoa

09:45-17:30

Coffee

09:15-17:30

Sugar

08:30-17:00

CFD trên ETF

13:30-19:55

USDX

00:00-21:00

IS

13:30-19:55

CA60Cash

13:30-20:15

IEF, SHY

13:30-19:55

TLT

08:05-19:55

Sau khi thay đổi thời gian ở Mỹ, thời gian mở cửa thị trường vào Chủ nhật và thời gian đóng cửa thị trường vào thứ Sáu sẽ được ấn định là 21:00 GMT.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Libertex

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch