Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 02/02/2024 - 11:36

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Portfolio

19.02 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR

19.02 - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

19.02 - đóng giao dịch

CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG

19.02 - đóng sớm vào lúc 19:30 GMT

19.02 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX

19.02 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

19.02 - tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

XAUUSD

XAUUSD Options

XAGUSD

XAGUSD Options

XAUEUR

19.02 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

19.02 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

CFD/Options trên chứng khoán Mỹ

19.02 – đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT

19.02 – đóng giao dịch

IEF, SHY, TLT

19.02 – đóng giao dịch

CA60Cash

19.02 – đóng giao dịch

IS

05.02 – đóng giao dịch

TA35

27.02 – đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

12,13.02 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Libertex

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch