Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 03/24/2023 - 16:46

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Libertex Invest

07.04 - đóng giao dịch

Libertex Portfolio

07.04 - đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

5,7,10.04 - đóng giao dịch

FDAX, FDAXCash, DAX options, 

FESX, FTI, FCE, Z, ZCash

07.04 - đóng giao dịch

10.04 - đóng giao dịch

TA35

5,6,11,12,25,26.04 - đóng giao dịch

USDX, XU

07.04 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR 

07.04 - đóng giao dịch

10.04 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT

BRN

BRNCash

BRN Options

07.04  - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

07.04  - đóng giao dịch

WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS

07.04  - đóng giao dịch

ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, NIY, NIYCash, TF, S&P 500 Options, VIX

07.04  - đóng giao dịch

XAUUSD

XAUUSD Options

XAGUSD

XAGUSD Options

XAUEUR

07.04  - đóng giao dịch

CFDs for American stocks

07.04  - đóng giao dịch

ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA

07.04 - đóng giao dịch

10.04 - đóng giao dịch

MIB, IBX

07.04 - đóng giao dịch

10.04 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK 

07.04  - đóng giao dịch

IS

6,7.04 - đóng giao dịch

NOR25Cash

5,6,7,10.04 - đóng giao dịch

SWI20Cash

07.04 - đóng giao dịch

10.04 - đóng giao dịch

MidDE50Cash

TecDE30Cash

SE30Cash

07.04 - đóng giao dịch

10.04 - đóng giao dịch

CA60Cash

07.04 - đóng giao dịch

AUS200Cash

6,7,10,25.04 - đóng giao dịch

SA40Cash

07,10,27.04 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch