Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 03/24/2023 - 11:07

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2023, Úc và Chile sẽ chuyển sang giờ tiêu chuẩn (“mùa đông”). Do đó, thời gian giao dịch đối với một số công cụ sẽ thay đổi.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch (GMT)

USDCLP

12:30-17:30

AUS200Cash

00:50-07:30

08:10-20:59

Do đó, giờ giao dịch cho một số công cụ sẽ thay đổi.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch