Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 05/30/2022 - 08:50

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Libertex Invest

30.05 - đóng giao dịch

Libertex Portfolio

30.05 - đóng giao dịch

Nintendo_JP

3/4/5.05 - đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

02.05 - đóng giao dịch

09.05 - đóng giao dịch

FDAX, FDAXCash, FDAX options, ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI

26.05 - đóng giao dịch

FTSE 100, FTSE 100 Cash 

02.05 - đóng giao dịch

TA35

04.05 - đóng giao dịch

05.05 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR 

02.05 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT

30.05 - đóng giao dịch

Brent Crude Oil (BRN)  

BRNCash

BRN Options

WTI Crude Oil (WT)

CL

30.05 - đóng sớm vào lúc 17:30 GMT

 

WHEAT, CORN, SOYBEAN

30.05 - đóng giao dịch

NG, HO, PL, PA, HG

30.05 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

30.05 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX

30.05 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

30.05 - tiếp tục giao dịch lúc 22:00 GMT

XAUUSD, 

XAUUSD Options, 

XAGUSD, 

XAGUSD Options

30.05 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

30.05 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

CFDs for American stocks

30.05 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK 

30.05 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau. 

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch