Skip to main content

Các thay đổi về điều kiện giao dịch cổ phiếu

thứ 2, 06/27/2022 - 14:33

Xin lưu ý rằng từ ngày 5 tháng 7, các điều kiện giao dịch áp dụng cho việc giao dịch cổ phiếu trên nền tảng Libertex sẽ có sự thay đổi:

1. Đối với tất cả các vị thế được mở sau 01:00 GMT ngày 5 tháng 7 năm 2022*, hệ số nhân tối đa cho phép sẽ là 5x. Tuy nhiên, đối với các cổ phiếu bên dưới, hệ số nhân tối đa được áp dụng sẽ là 10x.

Apple Inc. (AAPL)
TESLA MOTORS. INC. (TSLA)
AMAZON.COM INC. (AMZN)
Google Inc. (GOOG)
FACEBOOK (FB)
MICROSOFT CORP. (MSFT)

2.  Các hạn chế về việc đặt mức cắt lỗ và chốt lời sẽ bị dỡ bỏ đối với tất cả các cổ phiếu.

* Từ 01:00 GMT ngày 5 tháng 7 năm 2022, tính năng tăng khối lượng giao dịch sẽ khả dụng đối với các vị thế có hệ số nhân không quá 5x trên tất cả các cổ phiếu. Đối với AAPL, TSLA, AMZN, GOOG, FB và MSFT, điều này vẫn có thể thực hiện được đối với các vị thế có hệ số nhân không quá 10x.

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch