Skip to main content
Show lesson navigator

Bài học 8. Cách thực hiện khoản đầu tư đầu tiên

Để thực hiện khoản đầu tư đầu tiên, bạn cần:
1. Đảm bảo rằng loại tài khoản bạn đã chọn là Libertex Portfolio.
2. Đảm bảo rằng có tiền trong tài khoản đã chọn.
3. Chọn cổ phiếu bạn muốn mua trong tab ""Tools"" (Công cụ).
4. Nhấn vào nút ""Buy"" (Mua) phía trên biểu đồ chứng khoán. Biểu đồ và các tùy chọn giao dịch sẽ mở ra.
5. Chọn tỷ lệ của biểu đồ. Nếu bạn định đầu tư trong một tháng hoặc lâu hơn, hãy chọn 1D. Nếu bạn định đầu tư trong vài ngày, hãy chọn 1H.
6. Đảm bảo rằng biểu đồ đã đi lên trong thời gian gần đây. Ngay cả khi nó giảm nhẹ khi bạn phân tích thì đây cũng là một điều tốt vì sẽ có cơ hội mua với giá tốt hơn.

Lesson 8

7. Nhập số lượng cổ phiếu bạn muốn mua. Hãy nhớ rằng bạn mua càng nhiều cổ phiếu, bạn càng có thể nhận được nhiều lợi nhuận, nhưng rủi ro của bạn sẽ càng cao. Bạn mua càng ít cổ phiếu, rủi ro của bạn càng giảm, nhưng lợi nhuận tiềm năng của bạn cũng giảm theo. Ngoài việc mua trọn cổ phiếu, bạn cũng có thể mua cổ phiếu lô lẻ (ít nhất là một phần trăm của một cổ phiếu).
8. Nhấn ""Buy"" (Mua) để mở khoản đầu tư.

Lesson 8

9. Trong cửa sổ ""Active Investments"" (Khoản đầu tư hiện hoạt), bạn luôn có thể thấy thông tin về tất cả các cổ phiếu bạn đã mua. Bằng cách mở từng hạng mục, bạn có thể mua thêm cổ phiếu theo giá thị trường hoặc đóng khoản đầu tư.

Như bạn có thể thấy, từ người quan sát, bạn chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản là có thể trở thành nhà đầu tư rồi.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!