Skip to main content
Show lesson navigator

Bài học 9. Cách kiếm tiền từ cổ tức

Một trong những cách chính để kiếm lợi nhuận khi giao dịch trong tài khoản đầu tư là tận dụng thời điểm mà cổ tức được trả. Cổ tức là lợi nhuận của công ty được chia cho các cổ đông. Điều này thường xảy ra sau khi báo cáo hằng quý của công ty được công bố. Cổ tức được trả theo lịch riêng, lịch này sẽ cho bạn biết ngày thanh toán cổ tức.

Lesson 9

Để kiếm tiền từ cổ tức, hãy tìm một công cụ giao dịch trong lịch và mở vị thế mua không muộn hơn một ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Bằng cách mua một công cụ, bạn trở thành nhà đầu tư vào cổ phiếu của công ty và đủ điều kiện nhận cổ tức vào ngày thanh toán khi bạn được ""khóa sổ"" là cổ đông.

Lesson 9

Bạn phải giữ vị thế mở cho đến ngày khoá sổ cổ đông để hưởng cổ tức.
Để nhận tín hiệu về cổ tức, hãy làm theo các thông báo của chúng tôi trên nền tảng.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!