Skip to main content
Show lesson navigator

Bài học 4. Cắt lỗ là gì?

 
 

Cắt lỗ (Stop-Loss) là một lệnh chờ được các nhà giao dịch sử dụng để giảm thiểu rủi ro.

Khi phân tích thị trường, các nhà giao dịch có thể hiểu sai về sự biến động của giá tài sản và bị lỗ. Để giảm thiểu khoản lỗ có thể xảy ra, nhà giao dịch có thể đặt ra các giới hạn rủi ro nhất định dựa trên tình hình thị trường.

Lesson 4

Điều này giúp bạn không phải theo dõi biểu đồ trong thời gian dài và có thể loại bỏ yếu tố cảm xúc khi đưa ra các quyết định giao dịch quan trọng. Lệnh Cắt lỗ cũng cho phép bạn rời khỏi màn hình để đi xem phim vì biết rằng số tiền rủi ro của bạn đã được giới hạn.

Lesson 4

Dưới đây là một ví dụ về cách đặt lệnh Cắt lỗ:

  1.  Bạn mở giao dịch mua EUR/USD ở mức 1,0605
  2.  Bạn đầu tư 500 USD với hệ số nhân là 100
  3.  Để đặt lệnh Cắt lỗ một cách chính xác, hãy kiểm tra biểu đồ để biết mức giảm giá gần đây nhất của tài sản. Tìm giá tối thiểu.
  4.  Bạn nên đặt lệnh Cắt lỗ ở ngay dưới mức giá tối thiểu, khoảng 1,0580
  5.  Để đặt lệnh Cắt lỗ cho mức yết giá này, trước tiên hãy mở giao dịch với tài sản và sau đó chuyển đến mục ""My Trades"" (Giao dịch của tôi)
  6.  Chọn giao dịch EUR/USD mà bạn vừa mở và nhấp vào nó
  7.  Chọn ""Quote"" (Yết Cắt lỗgiá) từ menu ""Stop Loss/Take Profit"" (Cắt lỗ/Chốt lời)
  8.  Trong trường Stop Loss (Cắt lỗ), hãy đặt giá trị mong muốn, trong trường hợp của chúng ta là 1,0580 và nhấp vào ""Save"" (Lưu)
Lesson 4

Giờ đây, bạn không phải lo lắng về sự thay đổi giá của tài sản cũng như sẽ không phải dành hàng giờ để theo dõi biểu đồ. Rủi ro của bạn đã được tính toán và kiểm soát.

Để có nhiều giao dịch thành công hơn, lệnh Cắt lỗ thường được sử dụng cùng với lệnh Chốt lời, sẽ có trong bài học tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!